Sąd Rejonowy w Gdyni
Strona główna
Wydziały
Elektroniczna Księga
Wieczysta
Komornicy Sądowi
Ogłoszenia
Postanowienia
Archiwum
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Inne Strony
Ministerstwo Sprawiedliwości
Sąd Okręgowy
w Gdańsku
Wydziały
Sekretariat Prezesa Sądu
81-969 Gdynia, ul. Pl. Konstytucji 5
pok. 238
tel. 58 699-61-04
fax 58 661-21-55
e-mail:
I Cywilny
81-969 Gdynia, ul. Pl. Konstytucji 5
pok. 2
tel. 58 699-61-23
fax 58 699-62-02
e-mail:
II Karny
81-969 Gdynia, ul. Pl. Konstytucji 5
pok. 322
tel. 58 699-61-34
fax 58 699-61-44
e-mail:

III Rodzinny
81-969 Gdynia, ul. Pl. Konstytucji 5
pok. 139
tel. 58 699-61-47
fax 58 669-61-53
e-mail:
IV Pracy
81-969 Gdynia, ul. Pl. Konstytucji 5
pok. 101
tel. 58 699-61-60
fax 58 699-62-20
e-mail:
V Ksiąg Wieczystych
81-969 Gdynia, ul. Pl. Konstytucji 5
pok. 018
tel. 58 699-61-67
fax 58 661-47-06
e-mail:
VI Gospodarczy
81-969 Gdynia, ul. Jana z Kolna 55
pok. 207
tel. 58 699-61-72
fax 58 699-62-01
e-mail:
VII Cywilny
81-969 Gdynia, ul. Pl. Konstytucji 5
pok. 201
tel. 58 699-61-80
fax 58 699-61-83
e-mail:
VIII Grodzki
81-969 Gdynia, ul. Pl. Konstytucji 5
pok. 20
tel. 58 699-61-93
fax 58 699-61-93
e-mail:
IX Karny
81-969 Gdynia, ul. Pl. Konstytucji 5
pok. 303
tel. 58 699-61-43
fax 58 699-61-41
e-mail:
X Wykonawczy
81-969 Gdynia, ul. Pl. Konstytucji 5
pok. 10
tel. 58 699-62-14
fax 58 699-62-14
e-mail:
XI Grodzki
81-354 Gdynia, ul. Jana z Kolna 55
pok. 408
tel. 58 699-62-21
fax 58 699-62-22
e-mail:
 

Prawa Autorskie ® 2007 Sąd Rejonowy w Gdyni
Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.